POLÍTICA DE PRIVACITAT

PARTISANOWEAR S.L., d'ara en avant Apologia Tenda, amb domicili a Can Pellicer s/n 17150 Sant Gregori (GIRONA), amb CIF número B17839911. Fitxer degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Les seues dades seran tractades conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i utilitzades per a la tramitació i enviament dels productes o serveis adquirits a través d'aquest lloc web, així com per a la gestió de les comunicacions (sempre a través de correu electrònic) sobre informació de concerts, novetats, estrenes, promocions i ofertes relacionades amb Apologia Tenda.


Apologia Tenda garanteix que les dades facilitades pels clients i clientes i per les persones usuàries no seran comunicades a tercers excepte en els casos legalment previstos, i que sobre aquestes s'apliquen les mesures legals, tècniques i organitzatives establides en la normativa vigent per a evitar qualsevol tipus d'accés, modificació o eliminació indeguts.


Les dades dels pagaments són enviades a través de mecanismes de xifratge per mitjà del protocol SSL (Secure Socket Layer), que negocia un sistema de doble clau que regula la transmissió de les dades i impedeix que tercers puguen interceptar la comunicació, de manera que s'assegura la privacitat de les dades personals i bancàries enviades. Apologia Tenda no té ni tindrà accés de cap manera a aquestes dades.

Es pot obtindre més informació sobre el xifratge de dades i la seguretat que proporciona PayPal ACÍ.

Les persones usuàries podran exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades incloses en els nostres fitxers, mitjançant un correu electrònic a l'adreça tenda@apologia.cat, o un correu ordinari al domicili d’Apologia Tenda.